Lekorne - Mendionde
Webgune ofiziala - Site officiel

Frelon asiatique - Aziako leizorraLe frelon asiatique / Aziako liztorraDepuis plusieurs années, la Communauté de Communes Hazparneko Lurraldea mène une politique de lutte contre la propagation du frelon asiatique et assure une veille sur l'évolution des méthodes de lutte.

Veuillez trouver ci-dessous la présentation e la campagne de lutte ainsi que le formulaire de signalements des nids.

- Dossiers frelons

- Formulaire signalement de nids


Le frelon asiatique

Le frelon asiatique, destructeur de nos abeilles, maillon essentiel à notre chaîne alimentaire, est entrain d’envahir nos territoires. Il en va de l’effort de chacun pour enrayer son développement. Pour ce faire, la préfecture nous demande de faire le recensement de sa présence sur notre commune.

Nous avons besoin de votre aide !
Ce recensement a un double objectif :
• Cartographier son expansion.
• Limiter sa propagation en piégeant les reines fondatrices au printemps et en détruisant les nids jusqu’en octobre.
Ce recensement est fondamental pour les actions à entreprendre par la suite car les reines fondatrices qui ont quitté le nid à l’automne pour s’accoupler puis hiverner
reconstruiront chacune un nouveau nid dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres autour du premier nid.

Nous vous demandons, de communiquer au secrétariat de la mairie, la présence de nids que vous auriez aperçus cet été et/ou cet automne.Le piégeage :
Le piégeage des reines fondatrices doit être effectué à partir
de mi-février et est efficace jusqu’au mois de mai.

Où ?
• A proximité des nids abandonnés (500 mètres autour).
• Si possible, sur le réseau hydrographique tous les 500 mètres (cours d’eau permanents, étangs, réservoirs,
mares, ...).
• En lisière forestière exposée au sud.
• Les pièges doivent être disposés dans les lieux protégés des vents et bénéficiant du soleil du matin. Il est préférable qu’ils soient positionnés à une hauteur d’au moins un mètre et indispensable qu’ils soient positionnés hors de portée des enfants.

Le contenu du piège doit être constitué d’1/3 de bière, 2/3 de sirop de cassis, ou de pomme.
Leur mise en place, doit être toujours réalisée à la tombée de la nuit ou tôt le matin.

La destruction des nids
Le maximum de destruction devra être effectué avant fin septembre (fin de la période de production des fondatrices). Au-delà et jusqu’à la fin de l’automne, la destruction
s’impose toujours mais perd de son efficacité. L’hiver, elle est inutile (nid abandonné).

La destruction des nids est le rôle de spécialistes formés car elle n’est pas sans danger.


Aziako liztorra


Asiako liztorra, gure elikadura katean funtsezko maila duten erleen suntsitzailea, gure lurraldeetan denetan sartzen ari da. Bakotxak indar bat egin behar du bere hazkundea gelditzeko. Horretarako, prefekturak galdegiten dauku hunen presentziaren errolda (kondaketa) baten egitea gure herrian gaindi.

Zuen laguntzaren beharradugu !
Errolda horrek bi helburu ditu :
• Bere hedapenaren mapa egin.
• Bere barreatzea mugatu, erregin sortzaileak arteetan harrapatuz udaberrian, eta ohantzeak suntsituz urria arte.
Errolda hau funtsezkoa da ondotik egin beharko diren ekintzendako, zeren eta larrazkenean estaltzeko
eta negua pasatzeko ohantzetik joan den erregin
sortzaile bakotxak, ohantze berri bat eraikiko du lehen ohantzetik ehunka metroko eremu batean.

Horregatik galdegiten dautzuet herriko etxeko idazkaritzari jakinaraztea ohantze batzuen presentzia ikusi baduzue uda eta/edo larrazken huntan.

Harrapatzea :
Erregin sortzaileen harrapatzea otsail erditsutik hasi behar da eta eraginkorra da maiatza arte.

Nun ?
• Utziak izan diren ohantze zaharretatik hurbil (500
metro inguruan).
• Ahalez, hidrografia-sare gainean 500 metro guziz
(errekak,aintzirak, askak, putzuak…).
• Hegoaldera begira diren oihan bazterretan.
• Arteak haizetik babestuak diren eta goizeko iguzkia duten lekuetan ezarri behar dira, hobe da bederen
metrobateko goratasunean ezartzea eta haurren
helmenetik kanpo izaitea beharrezkoa da.

Artearen barnea, 1/3 garagardo eta 2/3 andere- mahats (kasis), edo sagar ziropazbete behar da. Beti iluntzean edo goizean goiz egin beharda.

Ohantzeen suntsitzea
Ahal bezainbat suntsitze eginak izan beharko dira
iraila bukaera aitzin (sortzaileen ekoizpen denboraren bukaera). Hortik goiti eta larrazken bukaera arte,suntsitzea beti beharrezkoa da bainan bere eragina galtzen du. Neguan ez du deusetarako balio (ohantzea hutsa da).

Ohantzeen suntsitzea hortan formatuak izan diren pertsona batzuek egin behar dute, lanjerosa izaiten ahal baita.